25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Żelazka
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników ROWENTA DG7520F0Dzięki nieocenionej bazie danych, 6 opinii o Żelazka ROWENTA DG7520F0, Diplotop porównuje Żelazka ROWENTA DG7520F0 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla ROWENTA DG7520F0.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Żelazka - ROWENTA
Najlepsze produkty Żelazka - ROWENTA
Lista marek i producentów
ASTORIA
BOSCH
CALOR
DELONGHI
DOMENA
MOULINEX
PHILIPS
POLTI
ROWENTA
Znajdź najlepsze produkty
Pralki
Suszarki
Zmywarki do naczyń
Żelazka
Odkurzacze
Maszyny do szycia
Golarki
Depilatory
Kuchenki
Mikrofalówki
Ekspresy do kawy
Płyty grzewcze
Wypiekacze chleba
Lodówki
Zamrażarki
Lodówki do wina
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o ROWENTA DG7520F0

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi ROWENTA DG7520F0 jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Oraz wielu użytkowników podziela to zdanie. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między ROWENTA DG7520F0 i innymi produktami.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Nabywcy uważają, że produkt jest bardzo tani Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla ROWENTA DG7520F0 przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
W tym momencie, bojler si´ stabilizuje i powraca do normalnego dziaania pompujàc od czasu do czasu wod´. W przypadku zapalenia lampki kontrolnej braku wody (11), odradza si´ dalsze prasowanie z uyciem pary, poniewa pompa b´dzie wibrowaç. Takie uycie przez duszy okres czasu mogoby zniszczyç nieodwracalnie wewn´trzne elementy urzàdzenia. · Po zuyciu wody ze zbiornika pompa zacznie goÊniej pracowaç. Jest to normalne dziaanie urzàdzenia i nie naley si´ przejmowaç, lecz zgodnie z powyszymi wskazówkami zaleca si´ natychmiastowe ponowne napenienie pojemnika wodà. · Nigdy nie zostawiaç otwartego otworu do wlewania wody (12). Po ponownym napenieniu zbiornika naley go Aby uzyskaç nieprzerwany wyrzut pary , naley przesunàç pokr´to do przodu, a do jego zablokowania. Uywanie dodatkowej stopy do prasowania (tylko niektóre modele) Dodatkowa stopa gwarantuje doskonae rezultaty prasowania w przypadku ciemnych materiaów, które majà tendencj´ do byszczenia, oraz materiaów syntetycznych, które przyczepiajà si´ do elazka. Nie naley jej uywaç do prasowania moheru, kaszmiru, aksamitu lub angory (materiay te naley prasowaç z odlegoÊci). W celu uycia stopy, ostry koniec elazka woyç do przedniej cz´Êci stopy trzymajàc w górze tylnà cz´Êç elazka (rys. Nast´pnie, elazko opuÊciç i zablokowaç stop´ pociàgajàc za wpust i przyczepiajàc spr´yn´ do tylnej cz´Êci elazka (rys. W ten sposób, stopa zostanie przymocowana do elazka. 9 62 zamknàç, aby zapobiec jego uszkodzeniu przez stop´ elazka. Po zakoczeniu prasowania zaleca si´ odstawienie systemu prasowania z dobrze zamkni´tym otworem, aby zapobiec przedostaniu si´ kurzu lub innych cia obcych, które mogà wpaÊç do Êrodka zbiornika i mieç negatywny wpyw na dziaanie pompy. PRASOWANIE NA SUCHO Woyç wtyczk´ do gniazdka zasilajàcego. Nacisnàç wyàcznik (7), aby podàczyç urzàdzenie do zasilania. Zapalà si´ wówczas lampki kontrolne (4) i (13)...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DG7520F0 jest łatwy w użyciu?

6 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ROWENTA DG7520F0 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000203010
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.67
= 1.40

Przeciętny wynik wynosi 6.67, a średnia różnica 1.4.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DG7520F0 jest bardzo wydajny?

6 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że ROWENTA DG7520F0 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000130002
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.17
= 2.20

Przeciętny wynik wynosi 7.17, a średnia różnica 2.2.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DG7520F0 jest solidny i wytrzymały?

6 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz ROWENTA DG7520F0 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000211002
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.17
= 2.00

Przeciętny wynik wynosi 7.17, a średnia różnica 2.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy DG7520F0 ma dobry stosunek ceny do jakości?

6 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000012012
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.17
= 1.60

Przeciętny wynik wynosi 8.17, a średnia różnica 1.6.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.